Byli pracownicy Zakładu Praw Człowieka

Prof. Mirosław Wyrzykowski

Prof. Mirosław Wyrzykowski – twórca i pierwszy kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW (w latach 2003-2017).

Prof. Mirosław Wyrzykowski urodził się 1 kwietnia 1950 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 r. doktora habilitowanego. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1995-2005 kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1996-1999 prodziekan, a w latach 1999-2001 dziekan tego wydziału. W latach 1988-1990 kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1990-1993 i 1996-2001 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996-2001 dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999-2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

W latach 1990-1995 profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. W latach 1997 – 2011 profesor w Central European University w Budapeszcie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych.. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Historyczno -Prawnego, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad programowych polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych – monografii, artykułów i studiów w języku polskim i w językach obcych z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego.

W latach 2001 – 2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2011-2014.

Kontakt: m.wyrzykowski@wpia.uw.edu.pl

***

Dr Krzysztof Śmiszek

Dr Krzysztof Śmiszek – ur. 25 sierpnia 1979 r. w Stalowej Woli. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego (2006). W latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. W latach 2005-2008 pracował w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2008 – 2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. Od stycznia 2011 r. zatrudniony w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W 2016 r. obronił w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW doktorat pt. „Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”. Trener praw człowieka RadyEuropy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals). Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji.
Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
Redaktor portalu www.prawaczlowieka.edu.pl

***

Dr hab. Adam Bodnar

Dr hab. Adam Bodnar –  urodził się 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 2000 r. studia LL.M. (prawo konstytucyjne porównawcze) na Central European University w Budapeszcie.

W latach 1999 – 2004 pracował w warszawskim biurze kancelarii Weil Gotshal & Manges. Od listopada 2004 r. prowadził Program Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie wiceprezes zarządu i szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
W 2006 r. obronił doktorat pt. “Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni publicznej”.
Od listopada 2006 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.
Strona SSRN z aktualnymi pracami badawczymi
lista publikacji

Kontakt: a.bodnar@wpia.uw.edu.pl