Dr Janusz Roszkiewicz

Dr Janusz Roszkiewicz – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.

W 2016 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniwszy napisaną pod kierunkiem prof. UW dra hab. Leszka Boska pracę magisterską pt. „Osoba prawna jako podmiot wolności sumienia”. W trakcie studiów odbył staże m.in. w Trybunale Konstytucyjnym, Biurze Analiz Sejmowych i Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W latach 2016-2018 był doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW, gdzie prowadził ćwiczenia z prawa konstytucyjnego. Od 2018 współpracuje z Zakładem Praw Człowieka UW. W 2020 roku pod kierunkiem prof. UW dr hab. Marcina Wiącka obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską poświęconą technikom wykładni przepisów kompetencyjnych.

W latach 2016-2018 był asystentem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 2018-2022 – asystentem sędziego Sądu Najwyższego. Od 2022 r. pracuje jako specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i medycznego.

Kontakt: j.roszkiewicz@wpia.uw.edu.pl