Egzamin 2021

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci przystępujący do egzaminu poprawkowego!
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawa człowieka i obywatela odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. o g. 12:00 na platformie Kampus-Egzaminy. Do przestrzeni z egzaminem mogą Państwo logować się danymi używanymi do logowania do systemu USOS od g. 11:50 pod linkiem: https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=286 i oczekiwać na rozpoczęcie egzaminu. Punktualnie o g. 12:00 uaktywni się możliwość rozpoczęcia podejścia egzaminacyjnego. Egzamin trwa 14 (czternaście) minut i kończy się o 12:14.
Egzamin składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi (każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź). Nie stosuje się punktów ujemnych za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną. Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub przejście do następnego pytania bez udzielenia odpowiedzi uniemożliwiają powrót do poprzedniego pytania (tryb sekwencyjny – brak możliwości swobodnego poruszania się pomiędzy pytaniami).
Podczas egzaminu studentowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek pomocy i materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika kursowego, tekstów aktów normatywnych, jak również nie wolno konsultować się z innymi osobami w jakiejkolwiek formie. Aktywność studentów na platformie jest szczegółowo rejestrowana za pomocą logów – ich weryfikacja przez egzaminatorów oraz administratora platformy umożliwia ustalenie, jakie czynności podejmował student w dowolnym momencie trwania egzaminu.
W przypadku zerwania połączenia z Internetem podczas egzaminu/zaliczenia na platformie Kampus-Egzaminy student może wrócić do egzaminu, jeśli uda mu się nawiązać ponowne połączenie przed końcem egzaminu. W przypadku rozpoczęcia próby w egzaminie, będzie mógł ją wznowić, o ile nie zamknął (nie zakończył) jej wcześniej i nie minął limit czasu ustanowiony na dany test. Jeśli student utraci połączenie z Internetem podczas rozwiązywania egzaminu, a zorientuje się dopiero, że nie ma do niego dostępu kończąc egzamin, to po ponownym podłączeniu się do sieci powinien odświeżyć stronę. Przeglądarka spróbuje odzyskać przerwaną sesję. Uwaga: zamknięcie okna przeglądarki zakończy sesję. Jeśli chodzi o zapisywanie się udzielonych odpowiedzi, to gdy student użyje przycisku służącego do przejścia do kolejnej strony testu, platforma zapisze odpowiedzi udzielone na pytania opuszczanej stronie. Jeśli jednak doszło do zamknięcia przeglądarki przed przejściem do kolejnej strony (poprzez naciśnięcie przycisku), to odpowiedzi z bieżącej strony testu nie zostaną zapisane.
Kryteria oceny: 21-20 pkt – bdb; 19-18 pkt – db+; 17-16 pkt – db; 15-14 pkt – dst+; 13-12 pkt – dst; 11-0 pkt – ndst.
Studenci będą mogli zobaczyć swoje podejście i liczbę uzyskanych punktów w dniu 3 marca 2021 r. od g. 21:00 do g. 6:00 w dniu 4 marca 2021 r. pod linkiem z przestrzenią z egzaminem. Oceny z egzaminu zostaną wprowadzone do systemu USOS. Uzyskana premia za aktywność podczas wykładów zostanie doliczona przez egzaminatora na etapie wpisywania oceny do systemu USOS.
***
Szanowni Państwo,
informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” odbędzie się w formie zdalnej w dniu 3 marca br. o godz. 12:00.
Rejestracja na sesję poprawkową rozpoczyna się w dniu 22 lutego br.
***
Szanowni Państwo!
Z uwagi na zaobserwowany rozkład wyników z egzaminu z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” podjęto decyzję, że osoby, które uzyskały 11 punktów, otrzymały ocenę dostateczną. Ocenę taką otrzymały również osoby, które uzyskały 10 punktów i zostały wcześniej uznane przez wykładowców za wyróżniające się szczególnym zaangażowaniem podczas zajęć (tzw. bonus egzaminacyjny). Wskazana korekta progu zaliczenia dotyczy obu tur egzaminu.
Zakład Praw Człowieka
***
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 2 lutego 2021 r. wszystkie osoby zarejestrowane na egzamin z „Praw człowieka i obywatela” otrzymały na adres podany w USOS wiadomość z linkiem pozwalającym na zalogowanie się do egzaminu wraz z informacją dotyczącą przebiegu egzaminu.
Egzamin w grupie 1 odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. o g. 9:00 na platformie Kampus-Egzaminy. Do przestrzeni z egzaminem mogą Państwo logować się danymi używanymi do logowania do systemu USOS od g. 8:50 pod linkiem: https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=239 i oczekiwać na rozpoczęcie egzaminu. Punktualnie o g. 9:00 uaktywni się możliwość rozpoczęcia podejścia egzaminacyjnego. Egzamin trwa 14 (czternaście) minut i kończy się o 9:14.
Egzamin w grupie 2 odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. o g. 11:00 na platformie Kampus-Egzaminy. Do przestrzeni z egzaminem mogą Państwo logować się danymi używanymi do logowania do systemu USOS od g. 10:50 pod linkiem: https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=240 i oczekiwać na rozpoczęcie egzaminu. Punktualnie o g. 11:00 uaktywni się możliwość rozpoczęcia podejścia egzaminacyjnego. Egzamin trwa 14 (czternaście) minut i kończy się o 11:14.
Egzamin składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi (każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź). Nie stosuje się punktów ujemnych za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną. Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub przejście do następnego pytania bez udzielenia odpowiedzi uniemożliwiają powrót do poprzedniego pytania (tryb sekwencyjny – brak możliwości swobodnego poruszania się pomiędzy pytaniami).
Podczas egzaminu studentowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek pomocy i materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika kursowego, tekstów aktów normatywnych, jak również nie wolno konsultować się z innymi osobami w jakiejkolwiek formie. Aktywność studentów na platformie jest szczegółowo rejestrowana za pomocą logów – ich weryfikacja przez egzaminatorów oraz administratora platformy umożliwia ustalenie, jakie czynności na platformie podejmował student w dowolnym momencie trwania egzaminu lub zaliczenia.
W przypadku zerwania połączenia z Internetem podczas egzaminu/zaliczenia na platformie Kampus-Egzaminy student może wrócić do egzaminu, jeśli uda mu się nawiązać ponowne połączenie przed końcem egzaminu. W przypadku rozpoczęcia próby w egzaminie, będzie mógł ją wznowić, o ile nie zamknął (nie zakończył) jej wcześniej i nie minął limit czasu ustanowiony na dany test. Jeśli student utraci połączenie z Internetem podczas rozwiązywania egzaminu, a zorientuje się dopiero, że nie ma do niego dostępu kończąc egzamin, to po ponownym podłączeniu się do sieci powinien odświeżyć stronę. Przeglądarka spróbuje odzyskać przerwaną sesję. Uwaga: zamknięcie okna przeglądarki zakończy sesję. Jeśli chodzi o zapisywanie się udzielonych odpowiedzi, to gdy student użyje przycisku służącego do przejścia do kolejnej strony testu, platforma zapisze odpowiedzi udzielone na pytania opuszczanej stronie. Jeśli jednak doszło do zamknięcia przeglądarki przed przejściem do kolejnej strony (poprzez naciśnięcie przycisku), to odpowiedzi z bieżącej strony testu nie zostaną zapisane.
Kryteria oceny: 21-20 pkt – bdb; 19-18 pkt – db+; 17-16 pkt – db; 15-14 pkt – dst+; 13-12 pkt – dst; 11-0 pkt – ndst.
Studenci będą mogli zobaczyć swoje podejście i liczbę uzyskanych punktów w dniu 9 lutego 2021 r. od g. 20:00 do g. 6:00 w dniu 10 lutego 2021 r. pod linkiem z przestrzenią z egzaminem. Oceny z egzaminu zostaną wprowadzone do systemu USOS. Uzyskana premia za aktywność podczas wykładów zostanie doliczona przez egzaminatora na etapie wpisywania oceny do systemu USOS.
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy powodzenia!
Zakład Praw Człowieka

***

Egzamin zdalny z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” odbywa się w dniu 9 lutego 2021 r. w dwóch turach: o 9:00 i 11:00 według wcześniejszych zapisów do grup egzaminacyjnych poprzez system USOS. Egzamin zostanie przeprowadzony na platformie Kampus-Egzaminy (https://kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl/). Studenci otrzymają link do przestrzeni egzaminacyjnej przed egzaminem na adres e-mail podany w systemie USOS. Do przestrzeni z egzaminem można będzie zalogować się danymi używanymi do logowania w systemie USOS na 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi i trwa 14 (czternaście) minut. Nie stosuje się punktów ujemnych za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną. Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub przejście do następnego pytania bez udzielenia odpowiedzi uniemożliwiają powrót do poprzedniego pytania (tryb sekwencyjny – brak możliwości swobodnego poruszania się pomiędzy pytaniami). Podczas egzaminu studentowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek pomocy i materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika kursowego, tekstów aktów normatywnych, jak również nie wolno konsultować się z innymi osobami.

Kryteria oceny: 21-20 pkt – bdb; 19-18 pkt – db+; 17-16 pkt – db; 15-14 pkt – dst+; 13-12 pkt – dst; 11-0 pkt – ndst.

Studenci będą mogli zobaczyć swoje podejście i liczbę uzyskanych punktów w dniu 9 lutego 2021 r. od g. 20:00 do g. 6:00 w dniu 10 lutego 2021 r. pod linkiem z przestrzenią z egzaminem. Oceny z egzaminu zostaną wprowadzone do systemu USOS.