mgr Aleksandra Dzięgielewska

Aleksandra Dzięgielewska – doktorantka w Zakładzie Praw Człowieka WPIA UW.

W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Karl-Franzens Universität w Grazu. Aktualnie, pod opieką dra hab. Marcina Wiącka, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą tematyce nadużycia praw człowieka.

Kontakt: awdziegielewska@gmail.com