Zakład Praw Człowieka

Zakład Praw Człowieka WPiA UW utworzono w 2003 r. w ramach Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powołaniem jest prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu praw człowieka i ich wpływu na porządek prawny oraz krzewienie kultury praw człowieka.

Kierownikiem Zakładu jest prof. UW Marcin Wiącek, a pracownikami – dr Maciej Pisz, dr Adam Ploszka, dr Janusz Roszkiewicz oraz dr Michał Szwast. Ponadto w procesie dydaktycznym uczestniczą prof. UW dr hab. Wojciech Brzozowski, dr hab. Adam Krzywoń. Doktorantami stacjonarnymi w Zakładzie są mgr Aleksandra Dzięgielewska, mgr Maciej Grześkowiak oraz mgr Bartłomiej Ślemp.