Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia UE do EKPC

Zespół Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

oraz

Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na konferencję pt.:

Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13w sprawie przystąpienia unii europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

„Złapał Kozak Tatarzyna,a Tatarzyn za łeb trzyma”

Konferencja odbędzie się 27.04.2015 w Warszawie w Pałacu Staszica w sali 203 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w godz. 10.00.14.00.
Program konferencji „Konsekwencje polityczne i prawne opinii tsue nr 2_13 w sprawie przystąpienia UE do EKPC”

10.00 – 10.15

Prof. dr hab. Władysław Czapliński, dyrektor INP PAN –powitanie, słowo wstępne

PANEL I

10.15-11.45

Moderator: prof. Andrzej Wróbel, INP PAN

10.15-10.35

mgr Beata Wścisły-Białek, Departament  Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Proces negocjacyjny umowy o przystąpieniu UE do EKPC – główne problemy i punkty sporne

10.35-10.50

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, WPiA UW, Dialog czy konflikt? – Znaczenie opinii TSUE nr 2/13 dla kształtowania europejskiego systemu ochrony praw podstawowych

10.50-11.05

dr Maciej Taborowski, INP PAN, Wpływ wyroku Melloni na poziom ochrony praw podstawowych i  związany z tym konflikt z art. 53 EKPC

11.05-11.20

dr Adam Bodnar,WPiA UW, Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka utrzyma standard „równoważnej ochrony” w odniesieniu do ochrony praw podstawowych w UE po opinii TSUE nr 2/13

11.20-11.50

Dyskusja

11.50-12.05

Przerwa kawowa

PANEL II

12.05- 14.00

Moderator: doc. dr Hanna Machińska, WPIA UW

12.05-12.20

Prof. INP PAN dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk , INP PAN, Autonomia prawa unijnego w świetle Opinii 2/13

12.20-12.35

dr Agnieszka Sołtys, INP PAN, Kontrola sądowa w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle Opinii 2/13

12.35-12.50

mgr Adam Ploszka, WPiA UW, Pytanie do Strasburga czy do Luksemburga? Czy istnieje faktyczny konflikt pomiędzy zadawaniem pytań prejudycjalnych a kompetencjami wynikającymi z Protokołu nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

12.50-13.10

Prof. Adam Łazowski, Uniwersytet Westminster, Odrzucenie akcesji do EKPC jako sposób na wzmocnienie Karty Praw Podstawowych?

13.10-13.40

Dyskusja

13.40.-14.00

Podsumowanie i wnioski

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, WPiA UW

prof. dr hab. Andrzej Wróbel, INP PAN