Dr Adam Ploszka


Dr Adam Ploszka – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW

Dr Adam Ploszka urodził się 17 czerwca 1989 r. w Raciborzu. W 2013 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując najlepszą średnią na roku. Ukończył także studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł licencjata oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda. Odbył także indywidualne studia nad prawami człowieka prowadzone w ramach stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibille pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego i dra Adama Bodnara. W grudniu 2019 r. ukończył aplikację adwokacką prowadzoną w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W 2017 r. Adam Ploszka przed Radą Naukową Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej” uzyskując, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca ta została nagrodzona I nagrodą w LIII konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych, a następnie (po nieznacznych modyfikacjach) opublikowana jako monografia naukowa przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Zawodowo dr Adam Ploszka był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka gdzie pracował jako prawnik w latach 2012-2017, a następnie z kancelarią prawną Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Dodatkowo, w 2015 r. został członkiem Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest także  członkiem stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. prof. Wiktora Osiatyńskiego.

Od listopada 2017 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. W ramach pracy naukowej kierował projektem badawczym pt. „Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna„, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Aktualnie dr Adam Ploszka przebywa na stażu podoktorskim (Max Weber Fellowship) na European University Institute. Czytaj szerzej: tutaj.


Strona internetowa z artykułami naukowymi dostępnymi online: https://uw.academia.edu/AdamPloszka

Lista publikacji

Wybrane publikacje w języku angielskim:

1. A Homeless Bill of Rights as a New Instrument to Protect the Rights of Homeless Persons, European Constitutional Law Review, Volume 16 , Issue 4 , December 2020 , pp. 601 – 624

2. Shrinking Space for Civil Society: A Case Study of Poland , European Public Law 26, no. 4 (2020), s. 941–960.

3. The Right to Subsistence Minimum and Its Role in the Protection of People Living in Extreme Poverty – the Polish Experience, Comparative Law Review, Vol 24 (2018), s. 225-248.