Podręcznik

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: „Prawa człowieka” (wyd. 3, Warszawa 2021)

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konstrukcja wykładu nawiązuje w dużym stopniu do systematyki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przy doborze zagadnień szczegółowych i formy ich prezentacji autorzy wykorzystali doświadczenie dydaktyczne, zdobyte dzięki prowadzeniu zajęć nie tylko z zakresu praw człowieka, lecz także dyscyplin pokrewnych, przede wszystkim prawa konstytucyjnego.

Spis treści

Z wprowadzenia do wydania trzeciego:

Zachęceni niezmiennie dużym powodzeniem wydawniczym oraz przychylnym odbiorem środowiska naukowego, oddajemy Czytelnikom do rąk trzecie wydanie naszego podręcznika. Zawiera ono niezbędne aktualizacje i uzupełnienia wynikające z rozwoju dziedziny objętej wykładem, a także pewne drobne rozszerzenia, o których zasadności upewniają nas doświadczenia wyniesione z bieżącej pracy dydaktycznej.