Konferencje naukowe

Prof. Andrzej Zakrzewski at the Family Life Rights of Homosexuals conference, the initiative of the Students’ Forum for Human Rights

oprócz dorocznej konferencji ZPC, Zakład Praw Człowieka organizuje i współorganizuje wiele konferencji, których celem jest nie tylko dyskusja problemów naukowych, ale również propagowanie wiedzy na temat praw człowieka oraz udzielenie głosu urzędnikom, sędziom, komentatorom i studentom.
Zakładka „Konferencje” ma na celu przedstawienie przekroju działalności ZPC WPiA UW.  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Wydarzenia.

Konferencje naukowe:

Od państwa narodowego do globalizacji – Polsko-niemiecka konferencja naukowa, 1-2 marca 2012 r.
Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce
Konferencja pt.: „Gdy ciężka ręka krzyż zawiesza, gdy ciężka ręka krzyż zdejmuje”, 13 czerwca 2011 r.
Ogólnopolska konferencja “Prawne granice wolności sumienia i wyznania”, organizowana 29 listopada 2010 r.  w Poznaniu wspólnie przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Fundację “Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie” oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW.  Zaproszenie,Program konferencji).
Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich oraz  Projekt: Polska zorganizowały konferencję pt.: „Polski gej i polska lesbijka w historii, polityce i prawie” dnia 16 lipca 2010 r.
Konferencja organizowana pt.:”Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce organizowana przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołd , 1 lipca 2010 r.  (Nagrania dostępne na podstronie konferencji).
Seminarium „Prawa Osób Transseksualnych, rozwiązania modelowe, sytuacja w Polsce, potrzeby zmian”.
Celem seminarium było przedstawienie i porównanie ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczących osób transseksualnych w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, standardów ochrony praw osób transseksualnych przyjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak również przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej tych osób w Polsce, a także proponowanych kierunków zmian legislacyjnych.  Materiały zostały opublikowane w tomie pt.: „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce„, Anna Śledzińska-Simon (red.), : Wolters Kluwer Polska 2010.

„Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla polskich sądów i prawników.”

Importance of the ECHR Conference Full Table: I. Kondak, Prof. E. łetowska, Prof. M. Wyrzykowski, Prof. A. Rzepliński, Dr. Anna Śledzińska

M.in. wystąpienie dr Irenenusza Kamińskiego (Instytut Nauk Prawnych PAN) nt. Standardy strasburskie a sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Ponadto: 

Wojciech Hermeliński – Reprezentacja stron przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – sztuka tajemna czy zwyczajna praktyka?; 

mec. Magda Mierzewska – Reprezentacja polskich skarżących – perspektywa prawników z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

Dominika Bychawska – Bezpłatna pomoc prawna i koszty postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 

dr Aleksandra Mężykowska – Rola Rządu RP w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 

dr Mirosław Gdesz – Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne; 

adw. Mikołaj Pietrzak – Standardy strasburskie w praktyce karnistycznej; 

dr Hanna Machińska – Standardy strasburskie w dziedzinie ochrony środowiska – nieodkryty potencjał dla pełnomocników; 

prof. Andrzej Rzepliński – Europejska Konwencja Praw Człowieka w Polsce z perspektywy 20-lecia polskich przemian demokratycznych;

prof. Ewa Łętowska – Dialog między Trybunałem Konstytucyjnym a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 

dr Anna Śledzińska-Simon – Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie dekodowania norm konstytucyjnych;

Prof. Andrzej Rzepliński & Dr. Anna Sledzinska at the Importance of ECHR Conference 2009

Ireneusz Kondak – Skarga konstytucyjna a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – problem wykorzystania krajowych środków odwoławczych;

SSN Katarzyna Gonera – Brak dostępu do sądu w sprawach cywilnych – wznowienie postępowania po wyroku Trybunału w Strasburgu czy odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa?; 

dr Barbara Nita – Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych – od zmiany praktyki do zmiany prawa; 

dr Wojciech Burek – Wykonywanie wyroków ETPCZ w sprawach trudnych i kontrowersyjnych – uwagi na tle polskiej praktyki; 

dr Adam Bodnar – Czy trzeba czekać do wyroku? Znaczenie spraw zakomunikowanych Rządowi RP dla zmian praktyki lub prawa.

Zobacz: Cześć 1 Cześć 2


Hate speech vs. Freedom of Expression – legal and social aspects, Polish Academy of Sciences Institute of Legal Studies Poznań Human Rights Center and Center Department of Human Rights, 30 November 2009


HIV / AIDS and human rights – contemporary problems and challenges

conference organized by the Center for Human Rights and other organizations – Adam Bodnar and Anna Sledzinska Standards of treatment of persons with HIV / AIDS in the light of European Court of Human Rights in Strasbourg , Warsaw, 28 November 2008


Now, Is the Polish Legal System Founded on Precedent? (2008)

Panel 1 – The Precedent and Case-Law of the Courts in Poland, prof. Ewa Łętowska, Justice of the Supreme Court Teresa Flemming-Kulesza, Dr. Adam Bodnar

Panel 2 – Can the Theoretical Paradigm of Law Assimilate the Very Idea of a Precendent?, Prof. Tomasz Stawecki, Prof. Jerzy Zajadło, Dr. Marcin Matczak

Invitation


Sexual orientation and gender identity – the problems and challenges

— a conference organized by the Poznan Human Rights Institute of Legal Studies, the Center for Human Rights the Section of the International Association of Legal Sciences (IALS) – with Adam Bodnar on The situation of homosexuals in law and administrative practice, Poznan, 27 October 2008