Prawa ponad granicami – granice praw (2011)

Tegoroczna  VI. Konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się w dniu 8 czerwca  i obradowała pod hasłem Prawa ponad granicami – granice praw.

Punktem wyjścia tego wydarzenia była  najnowsza książka Profesora Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem „Prawa człowieka i ich granice”. Niezwykła osobowość i bogaty dorobek naukowy Profesora Osiatyńskiego są znane także poza światem nauki. Ceniony znawca doktryn polityczno-prawnych i konstytucjonalista, prawnik i socjolog, pisząc i mówiąc o kulturze prawnej, prawach człowieka oraz o współczesnej demokracji potrafi przykuć uwagę tak ekspertów, jak i laików.

Jako wykładowca prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych, doradca komisji konstytucyjnych polskiego parlamentu, pomysłodawca i członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest autorytetem dla wszystkich, którzy zabiegają o poszanowanie praw człowieka.

W uznaniu znaczących osiągnięć na niwie naukowej oraz zasług dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  podczas konferencji w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczono Profesora Wiktora Osiatyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przedmiotem konferencji było szerokie spektrum zagadnień szczegółowych dotyczących doktryny praw człowieka.  Według  słów z listu Prezydenta RP z tej okazji: Koncepcja ta to jedno z najwyższych osiągnięć naszego kręgu kulturowego. Szczególnie uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Organizację Narodów Zjednoczonych to ogromne osiągnięcie wspólnoty międzynarodowej i wielki krok naprzód w dziejach ludzkości. Dzisiaj, kilka dni po obchodach historycznego wydarzenia, jakim były wybory parlamentarne w Polsce w roku 1989, warto przypomnieć, że zasada, zgodnie z którą – jak głosi artykuł trzeci wspomnianej deklaracji – każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby, jest jednym z fundamentów porządku prawnego wolnej Rzeczypospolitej. Zwycięstwo, dzięki któremu odzyskaliśmy w pełni suwerenne i demokratyczne państwo, było w istocie tryumfem praw człowieka. To przecież pod ich sztandarem dwadzieścia dwa lata temu gromadzili się wszyscy ci, którzy nie godzili się na rządy autorytarne, kłamstwo, manipulację i represje.
Prawa ponad granicami – zaproszenie