Aktualności

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” odbędzie się w formule zdalnej. Na ok. tydzień przed terminem egzaminu wszyscy Studenci…

Dowiedz się więcej

Ukazał się czerwcowy numer czasopisma Human Rights Law Review, publikowanego kwartalnie przez Oxford University Press we współpracy z Human Rights Law Centre. W numerze znajduje się artykuł…

Dowiedz się więcej

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu autorstwa dr Adama Ploszka, który ukazał się w czasopiśmie The International Journal of Human Rights, jednym z najwyżej punktowanych czasopism prawniczych dotyczących…

Dowiedz się więcej

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka pracownika Zakładu Praw Człowieka – dr Janusza Roszkiewicza pt. „Wolność sumienia osób prawnych. Tożsamość…

Dowiedz się więcej

Szanowni Państwo, Studenci i Studentki I roku prawa na WPiA UW! Uprzejmie informujemy, że decyzją Kierownika Zakładu –  Pana Prof. Marcina Wiącka – drobnej zmianie…

Dowiedz się więcej

Z radością informujemy, że na łamach prestiżowego czasopisma Refugee Survey Quarterly, wydawanego przez Oxford University Press, ukazał się artykuł doktoranta Zakładu Praw Człowieka – mgra…

Dowiedz się więcej

Z radością informujemy, że ukazała się książka pt. „Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu. Studium publicznoprawne” autorstwa dr. Janusza Roszkiewicza, pracownika naszego Zakładu.…

Dowiedz się więcej

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Hague Journal on the Rule of Law (IF=1.207) ukazał się artykuł dr. Adama Ploszki pt.: It Never Rains but it Pours. The…

Dowiedz się więcej

Szanowni Państwo!Komitet Organizacyjny III Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela w roku akademickim 2020/21 uprzejmie informuje, że rozstrzygnięty został I etap Olimpiady, polegający na ocenie prac…

Dowiedz się więcej

Szanowni Państwo! Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka oraz Komisja Dydaktyczna SS WPiA UW Samorząd Studentów WPiA UW mają przyjemność…

Dowiedz się więcej

10/14