Artykuł dra Adama Ploszki w czerwcowym numerze „Human Rights Law Review”

Artykuł dra Adama Ploszki w czerwcowym numerze „Human Rights Law Review”

Ukazał się czerwcowy numer czasopisma Human Rights Law Review, publikowanego kwartalnie przez Oxford University Press we współpracy z Human Rights Law Centre. W numerze znajduje się artykuł dra Adama Ploszki pt. „All Beginnings Are Difficult: The Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights a Decade After Their Adoption”

Publikacja poświęcona jest implementacji Wytycznych w Sprawie Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka, przyjętych przez Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł dostępny jest w otwartym dostępie na stronie czasopisma.