Egzamin: Prawa człowieka i obywatela 2024

Egzamin: Prawa człowieka i obywatela 2024

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” odbędzie się w formule zdalnej. Na ok. tydzień przed terminem egzaminu wszyscy Studenci zapisani na wykłady otrzymają na swoje adresy e-mail wiadomość ze szczegółową instrukcją opisującą w jaki sposób przystąpić do egzaminu oraz jego przebieg.

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

I termin – 5 lutego (2 tury, 11:00 i 12:00),

II termin – 23 lutego (11:00).