Blok specjalizacyjny

Zakład Praw Człowieka prowadzi całoroczny blok specjalizacyjny „Prawa człowieka w praktyce prawnika”.

W ramach bloku specjalizacyjnego są prowadzone następujące przedmioty:
1) Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych (prof. UW Marcin Wiącek, 30 godzin)
2) Prawa człowieka w pismach procesowych (prof. UW Marcin Wiącek, 14 godzin)
3) Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – prawo do prywatności i wolności wypowiedzi (dr Maciej Pisz, 16 godzin)
4) Church and State in Europe (dr hab. Wojciech Brzozowski – zajęcia w języku angielskim, 30 godzin)
5) Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zajęcia warsztatowe (dr Michał Szwast, 10 godzin)
6) Prawa człowieka w postępowaniu sądowym (dr Michał Szwast, 20 godzin)

Więcej informacji uzyskają Państwo w USOS.