Seminaria specjalizacyjne i magisterskie

Seminaria specjalizacyjne i magisterskie z zakresu praw człowieka dla studentów IV i V roku na kierunku prawo oraz dla studentów II roku na kierunku administracja (studia II stopnia) prowadzi prof. Marcin Wiącek.

Zapisy na seminaria odbywają się w terminach podanych w USOS.