Linki

Strony służące wyszukiwaniu orzecznictwa:
1) Trybunał Konstytucyjny
2) Omówienia najważniejszych orzeczeń TK
3) Informacje roczne dotyczące orzecznictwa TK
4) Sąd Najwyższy
5) Opracowania zawierające przegląd orzecznictwa SN
6) Naczelny Sąd Administracyjny
7) Informacje roczne dotyczące orzecznictwa NSA
8) Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych
9) Europejski Trybunał Praw Człowieka
10) Europejski Trybunał Praw Człowieka (w języku polskim)
11) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
12) Komitet Praw Człowieka ONZ
13) Omówienia orzeczeń ETPCz i TSUE w języku polskim
14) Rada Legislacyjna
Akty normatywne:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2) Europejska Konwencja Praw Człowieka wraz z protokołami
3) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
4) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
5) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
6) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

***

Blockchain

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Prawa i Administracji UW od kilku miesięcy działa Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Członkami Kapituły Centrum są: prof. Sławomir Żółtek (kierownik Centrum), prof. Marcin Wiącek i mec. Michał Dymiński. Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum jest prof. Marek Wierzbowski.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Centrum i do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach naukowych.