Tolerancja i jej wrogowie (2013)

VIII Doroczna Konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Tolerancja i jej wrogowie

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. (piątek) w Warszawie, Aula dawnego BUWu, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 9.30 – 18.00.
9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji, prof. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW
10.15 – 10.45 – Referat wstępny – Czy tolerancja się społeczeństwom opłaca?, prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
10.45 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 13.00 – Panel nr 1 – Tolerancja a prawo, Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski
Tolerancja jako kategoria prawna – Prof. Jerzy Zajadło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Konstytucyjne aspekty tolerancji, dr Marzena Laskowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Tolerowanie prawa w przestrzeni publicznej, dr Wiesław Staśkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
13.00 –14.00 Przerwa na lunch
14.00 – 15.45 Panel nr 2 – Problemy z tolerancją a polityka Rządu RP, Moderator: dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Nietolerancja w Polsce – mapa problemów, dr Lech Nijakowski, Instytut Socjologii UW
Zadania organów administracji rządowej a nietolerancja w Polsce, dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Aktualne i planowane działania Rządu RP w zakresie promowania tolerancji, min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu RP ds. Równego Traktowania
15.45 – 16.00 Przerwa na kawę
16.00 – 17.45 Panel nr 3 – Wrogowie tolerancji – środki zaradcze. Ofiary nienawiści – środki pomocy, Moderator: prof. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN
Deficyty w zakresie ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji, Krzysztof Śmiszek, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Deficyty w zakresie ustawodawstwa dotyczącego przestępstw przemocy z nienawiści i mowy nienawiści, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN, Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita“
Działania prokuratury w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści, prok. Marzena Kowalska, Zastępca Prokuratora Generalnego
Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, Mec. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
17.45 – 18.00 Podsumowanie konferencji, prof. Mirosław Wyrzykowski
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 5 kwietnia 2013 r. b.grabowska@student.uw.edu.pl
Zaproszenie na konferencję można pobrać tutaj: zaproszenie
Plakat promujący konferencję można pobrać tutaj: plakat