Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce

Konferencja: Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce.

NB. Nagrania dostępne na dole tej strony.

Zakład Praw Człowieka WPiA UW,
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

PROGRAM

10.00 – 10.15 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Krzysztof Rączka, prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW
Anna Czapracka, Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
Katarzyna Gonera, Prezes Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

10.15 – 11.45 – Sesja plenarna, sala A.2 – Dokąd zmierza wymiar sprawiedliwości ?

Rola sędziego oraz wyzwania reformatorskie na najbliższe 20 lat.
Dyskusja w kontekście raportu „Polska 2030” i postulatu sprawnego państwa.
Potrzeba prowadzenia badań naukowych nad nowym modelem wymiaru sprawiedliwości.
Moderator: Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Paneliści:
Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
Antoni Górski, sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, członek Krajowej Rady Sądownictwa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Lidia Kołucka-Żuk, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

11.45 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Panel nr 1, sala 1.2 – Systemy ocen sędziów
Czy sędziów należy oceniać? W jaki sposób? Czy obecny system jest wystarczający? Czy wypełnia swoją rolę? Skąd wynika opór wobec oceniania? Czy oceny sędziów zagrażają ich niezawisłości?
Moderator: Małgorzata Jarecka, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Paneliści:
Dawid Sześciło, doktorant WPiA UW, Forum Obywatelskiego Rozwoju
Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Tomasz Rostkowski, dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa
Edward Zalewski, b. Prokurator Krajowy

12.00 – 13.30 Panel nr 2, sala 1.3 (panel równoległy) – Awans zawodowy
Czy sędzia powinien liczyć na awans zawodowy? Czy awans jest istotą zawodu? Jak działa obecny system? Czy promuje najlepszych sędziów? Czy ilość stanowisk funkcyjnych jest konsekwencją nieprzejrzystego systemu awansów?
Moderator: Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
Paneliści:
Janusz Niemcewicz, b. wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Wiceminister Sprawiedliwości w latach 1997-2001
Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego
Dorota Marszałkowska, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
Wojciech Jankowski, sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

13.30 – 14.15
Lunch

14.15 – 15.45 – Sesja plenarna, sala A.2 – Godność urzędu sędziego
Rola etyki, honoru oraz doskonalenia zawodowego w wykonywaniu zawodu sędziego. Znaczenie samorządności sędziowskiej oraz postępowań dyscyplinarnych w kontekście kształtowania postaw etycznych. Czy infamia środowiskowa ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie ?
Moderator: Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Paneliści:
Teresa Flemming-Kulesza, sędzia Sądu Najwyższego
Andrzej Gomułowicz, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Biuro Orzecznictwa NSA
Tomasz Wardyński, adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Elżbieta Łojko, doc dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

15.45 – 16.00
Przerwa kawowa

16.00 – 17.30 – Panel nr 3, sala 1.2 – Dostęp do urzędu sędziego
Czy przedstawiciele innych zawodów prawniczych mają rzeczywisty dostęp do urzędu sędziego? Czy KSSiP stworzy korpus pokornych urzędników czy prawdziwych sędziów? Czy KSSiP należy utrzymać w obecnym kształcie czy reformować? Jak kształcić przyszłych sędziów, a także osoby przechodzące do tego zawodu z innych zawodów prawniczych?
Moderator: Rafał Cebula, sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie
Paneliści:
Jerzy Stępień, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Michałowski, adwokat, p.o. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
Adam Bodnar, dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Ewa Stryczyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Krajowej Rady Sądownictwa

16.00 – 17.30 – Panel nr 4, sala 1.3 (panel równoległy) – Doskonalenie zawodowe
Czy sędziowie chcą się szkolić? Czy mają realny dostęp do szkoleń, czy też są one tylko przywilejem dla nielicznych? Czy warto wprowadzić – wzorem adwokatów i radców – obowiązek doskonalenia zawodowego? Czy każdy sędzia powinien przynajmniej raz w roku odwiedzić TS UE lub ETPCZ? Czy doskonalenie zawodowe wpływa na awans zawodowy?
Moderator: Łukasz Bojarski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa
Paneliści:
Anna Czapracka, sędzia, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
Ewa Łętowska, prof. dr hab., sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN
Jakub Jacyna, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Fryderyk Zoll, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

17.30 – 17.45
Przerwa kawowa

17.45 – 18.30
Małgorzata Jarecka, Anna Korwin-Piotrowska, Rafał Cebula, Łukasz Bojarski – podsumowanie paneli tematycznych
Min. Jacek Czaja – perspektywy reform wymiaru sprawiedliwości
prof. Mirosław Wyrzykowski – zamknięcie konferencji

Nagrania wideo do obejrzenia na stronie WPiA UW

Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce – NOWE
Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce cz. 1
Panel 1: Dokąd zmierza wymiar sprawiedliwości
Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce cz. 2
Panel 2: System ocen sędziów
Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce cz. 3
Panel 3: Godność urzędu sędziego
Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce cz. 4
Panel 4: Dostęp do urzędu sędziego

Nagrania w formacie mp3 (kliknij tytuł aby pobrać)
Otwarcie konferencji oraz
Panel 1 – Dokąd zmierza wymiar sprawiedliwości?

Panel 2 – Systemy ocen sędziów
Panel 3 – Godność urzędu sędziego
Panel 4 – Dostęp do urzędu sędziego
Podsumowanie i zakończenie