Deficyty polskiego standardu praw człowieka (2010)

V doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW
KONSTYTUCJA – KONWENCJA – KARTA
Deficyty polskiego standardu praw człowieka
zaproszenie

29  czerwca 2010 r.
Wprowadzenie – prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski

PANEL I, Moderator: prof. Maria Kenig-Witkowska, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW

 • Istota standardu praw człowieka, prof. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofi i Państwa i Prawa WPiA UG
 • Relacja Konstytucja – Konwencja Europejska – Karta Praw
 • Podstawowych – źródła standardu praw człowieka, prof. Zdzisław Kędzia, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM
 • Relacje między sądami krajowymi a międzynarodowymi – wpływ na istotę standardu praw człowieka, dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka WPiA UW

Nagranie wideo do obejrzenia na stronie WPiA UW, panel I

PANEL II, Moderator: prof. Maria Kruk-Jarosz, Instytut Nauk Prawnych PAN

 • Zaległości ratyfikacyjne międzynarodowych instrumentów
 • praw człowieka, prof. Roman Wieruszewski i mgr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN
 • Zaległości implementacyjne instrumentow praw człowieka UE, mgr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Zaległości implementacyjne po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego
 • dr Marzena Laskowska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Nagrania wideo do obejrzenia na stronie WPiA UW, Panel II

PANEL III, Moderator: doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW, Polski Czerwony Krzyż

 • Domniemanie niewinności, sędzia Wojciech Jankowski, Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
 • Wolność słowa, adw. Maciej Ślusarek, Leśnodorski, Śluserek i Wspólnicy
 • Uchodźca – cudzoziemiec, dr Jacek Chlebny, Naczelny Sąd Administracyjny

Nagrania wideo do obejrzenia na stronie WPiA UW, Panel III

PANEL IV, Moderator: doc. dr Hanna Machińska, Instytut Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, Biuro Informacji Rady Europy

 • Wolność sumienia i wyznania, dr Paweł Borecki, Katedra Prawa Wyznaniowego WPiA UW
 • Prawo do prywatności, mgr Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon
 • Dostęp do informacji publicznej, dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

Nagrania wideo do obejrzenia na stronie WPiA UW, Panel IV

Podsumowanie – prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski