mgr Maciej Grześkowiak

Maciej Grześkowiak – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne. Ukończył z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie Telawiwskim, na The Buchmann Faculty of Law.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności ochrony praw osób przymusowo migrujących, szerszego zagadnienia praw osób migrujących oraz problematyki międzynarodowego prawa humanitarnego. Obecnie Kierownik projektu badawczego poświęconego empirycznym skutkom wad uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (informacje o projekcie dostępne są tutaj).

Wielokrotny stypendysta rektora. W 2019 roku został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Autor recenzowanych publikacji naukowych z zakresu praw człowieka i prawa międzynarodowego publicznego. Prelegent ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. W 2020 roku zdobył nagrodę I stopnia w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Autor monografii Wybrane aspekty prawne powrotu uchodźców syryjskichwydanej w 2022 roku nakładem Wydawnictw UW.

Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych wśród społeczności uchodźczych na Bliskim Wschodzie oraz koordynacją działań z UNHCR i innymi organizacjami humanitarnymi. Po powrocie do Polski pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2022 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek powołał go na stanowisko Głównego Koordynatora do spraw Współpracy Naukowej w Biurze Rzecznika.

Email: mj.grzeskowiak@uw.edu.pl
ORCID
LinkedIn
Twitter