Licencja na nieodpowiedzialność (2012)

Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na VII. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt. „Licencja na nieodpowiedzialność”.
Konferencja odbędzie się 23 października 2012 r. w godz. 10.00 – 17.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66
PROGRAM:
10.00 – 10.15 Wprowadzenie
prof. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Praw Człowieka i Administracji UW
10.15 – 12.15 Panel I: Studia przypadków
Moderator: red. Janina Paradowska, „Polityka“
Uczestnicy panelu:
adw. Jacek Dubois
prof. Jan Widacki
Emil Wąsacz
Zbigniew Pachla
Grzegorz Ślak
mec. Marcin Wątrobiński – w imieniu firmy Bestcom (do potwierdzenia)
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.45 Panel II: Modele odpowiedzialności
Moderator: dr Adam Bodnar, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW
Odpowiedzialność karna
dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW
Odpowiedzialność cywilna
dr Zbigniew Banaszczyk, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW
Odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa w prokuraturze
dr Karolina Kremens, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa w sądownictwie
sędzia Katarzyna Gonera, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 16.45 Panel III: Środki zaradcze
Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski
Uczestnicy panelu:
prof. Leszek Kubicki, Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa“, Minister Sprawiedliwości w latach 1996-1997
prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Instytut Nauk Prawnych PAN
adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
sędzia Wiesław Kozielewicz, Izba Karna Sądu Najwyższego
dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku
16.45 – 17.00 Podsumowanie
prof. Mirosław Wyrzykowski
—————————
Konferencja „Licencja na nieodpowiedzialność” jest siódmą
konferencją doroczną zorganizowaną przez Zakład
Praw Człowieka WPiA UW. Dotychczasowe konferencje
poświęcone były następującym tematom:
2006 r. – Przekonania moralne władzy publicznej
a wolność jednostki
2007 r. – Demokracja i prawa człowieka – standardy
europejskie a standardy polskie
2008 r. – Rozumność rozumowań prawniczych
2009 r. – Przeszłość wobec przyszłości
2010 r. – Konwencja – Karta – Konstytucja. Deficyty ochrony praw człowieka w Polsce
2011 r. – Prawa ponad granicami – granice praw – na kanwie książki Wiktora Osiatyńskiego „Prawa człowieka i ich granice“