20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

VI Doroczna Konferencja Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Data i miejsce: 23 października 2013. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, sala GAMMA

Organizatorzy: Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM, Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego Uniwersytet Viadrina

Partnerzy konferencji: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM:

09.40-10.00 Powitanie:

Prof. Roman Wieruszewski, Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Prof. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa UAM

Przedstawiciele/przedstawicielki partnerów konferencji

10.00-10.30 Wykład otwierający:

Przyszłe wyzwania ochrony unijnych praw obywatelskich

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

PANEL I

OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO DEMOS

10.30-12.15 Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski

1. Obywatelstwo europejskie a legitymacja demokratyczna UE – prof. Wojciech Sadurski, Uniwersytet Sydnejski, Centrum Europejskie UW
2. Petycja do Parlamentu Europejskiego – obywatel w akcji – prof. Bartosz Makowicz, Uniwersytet Viadrina
3. Europejska Inicjatywa Obywatelska czyli fiasko demokratycznego telos Unii Europejskiej – dr Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski

4. Parlament Europejski jako reprezentacja obywateli UE– Józef Pinior, Senator RP

12.15- 12.30 Przerwa kawowa

PANEL II

PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ

12.30 – 14.15 Moderator: prof. Anna Wyrozumska, Uniwersytet Łódzki

1. Realny wymiar korzystania z praw wyborczych – dr Adam Bodnar, Uniwersytet Warszawski

2. Warunki nabycia i utraty obywatelstwa UE – dr Dorota Pudzianowska, Uniwersytet Warszawski

3. Członkostwo obywateli UE w partiach politycznych a Konstytucja RP                                    – dr Marcin Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

4. Prawo obywateli UE do dostępu do ochrony konsularnej – dr Filip Jasiński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

14.15-15.15 Przerwa obiadowa

PANEL III

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI ZA WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWĄ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ

15.15 -17.00 Moderator: prof. Roman Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych Pan

1. Skutki zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla praw i wolności osobistych – mgr Anna Czaplińska, Uniwersytet Łódzki

2. Skutki zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla praw socjalnych i uprawnień majątkowych – dr Maciej Taborowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

3. Równość w prawie europejskim a instytucja krajowe dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN

4. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową a dyrektywy antydyskryminacyjne – mgr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Uniwersytet Warszawski

17.00-17.10 Podsumowanie konferencji

Plakat promujący konferencję można pobrać tutaj: PLAKAT

Zaproszenie można pobrać tutaj: 20 lat ochorny praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość.