Doroczne Konferencje ZPC

Aleksandra Gliszczyńska, Wojciech Sadurski, Ireneusz Kamiński in 2009

Zakład Praw Człowieka WPiA UW organizuje doroczną Center for Human Rights konferencję naukową.  Celem cyklu konferencji jest promocja nauki oraz wiedzy o prawach człowieka.  Obok przedstawicieli nauki prawa oraz innych dyscyplin uniwersyteckich, w konferencjach udział biorą praktycy prawa, dziennikarze i studenci.