Koło naukowe

Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka

Do regulaminowych celów działalności Koła należy: zdobywanie i pogłębianie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy prawniczej; wspieranie członkiń i członków Koła w ich rozwoju naukowym; współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się zagadnieniami praw człowieka, w tym w szczególności: z Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz innymi kołami naukowymi; integracja członkiń i członków Koła.

Opiekunem Koła jest prof. Marcin Wiącek (kierownik Zakładu Praw Człowieka). Prezeską Koła jest Pani Aleksandra Bowanko.

Zapraszamy wszystkich studentów do włączenia się w działalność Koła Naukowego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.facebook.com/KNSFPC/

Osoby zainteresowane włączeniem się w działalność Koła zapraszamy do kontaktu pod adresem sfpc.uw.wpia@gmail.com.

***

Informujemy, że podczas stanu epidemii Koło Naukowe zainaugurowało cotygodniowy cykl „Universal Fridays”, skupiający się na bieżących wydarzeniach ze świata, związanych z szeroko pojętą tematyką praw człowieka. Polecamy również lekturę artykułów przygotowanych przez członków Koła:

https://www.facebook.com/pg/KNSFPC/photos/?ref=page_internal