Informacja dot. wykładów w roku akad. 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 wykłady z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej. Studenci otrzymają od wykładowców drogą mailową zaproszenie na wykład, zawierające link do spotkania.

Zgodnie z zasadami studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW obecność na wykładach z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” jest obowiązkowa. Obecność będzie weryfikowana przez wykładowców w taki sposób, że w dowolnym momencie wykładu wykładowca dokonuje zrzutu ekranowego zawierającego informacje o osobach uczestniczących w wykładzie. Ponadto w każdym momencie wykładowca może wywołać wybraną przez siebie osobę lub grupę osób w celu potwierdzenia uczestnictwa w wykładzie. Na żądanie Kierownika Zakładu Praw Człowieka wykładowca przekazuje mu listę osób, które nie uczestniczą w wykładach w danej grupie.

Po zakończeniu wykładów każdy wykładowca może przekazać Kierownikowi Zakładu Praw Człowieka listę osób, które w ocenie wykładowcy wyróżniały się szczególnym zaangażowaniem podczas zajęć. W takim przypadku ocena z egzaminu ulega podwyższeniu o połowę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ocena z egzaminu będzie bardzo dobra. Ponadto osoba, która uzyskała z egzaminu 11 pkt, otrzymuje wówczas ocenę dostateczną.