Rozumność rozumowań prawniczych (2008)

Prof. Wojciech Sadurski

Konferencja pt. „Rozumność rozumowań prawniczych”, która odbyła się dn. 21 stycznia 2008 r.


Na konferencji w charakterze panelistów wystąpili: prof. Zdzisław Brodecki (UG) oraz dr Tomasz Koncewicz (UG), prof. Wojciech Sadurski (EUI, Florencja), prof. Grażyna Skąpska (UJ), dr Wiesław Staśkiewicz (UW), prof. Tomasz Stawecki (UW), prof. Włodzimierz Wróbel (UJ).
Zaproszenie
Materiały przedstawione na konferencji zostały zebrane w tomie „Rozumność rozumowań prawniczych„, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2008.