Olimpiada

Zakład Praw Człowieka, wspólnie z Kołem Naukowym Studenckim Forum Praw Człowieka oraz samorządem studentów WPiA UW, organizuje corocznie olimpiadę z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” (listopad/grudzień). Udział w olimpiadzie stanowi szansę na uzyskanie m.in. oceny celującej z egzaminu, bez konieczności jego zdawania, a także na odbycie praktyk w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz na zamieszczenie publikacji w „Monitorze Fundacji Edukacji Parlamentarnej”.

Zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji olimpiady. Termin nadsyłania prac w pierwszym etapie tegorocznej edycji olimpiady został ustalony na 29 listopada 2022 r. Finał konkursu odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. Sześć osób (5 laureatów i autor(ka) najlepszego eseju) dostanie 5! z egzaminu oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. Dodatkowo, zwycięzca/zwyciężczyni olimpiady oraz autor(ka) najlepszego eseju otrzyma ofertę odbycia praktyk studenckich w BRPO lub w HFPC. Tematy esejów oraz inne szczegóły odnajdziecie Państwo w linku.