Archiwum aktualności

2020
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami publikowanymi przez ISIAP – Instytut Studiów i Analiz Prawnych.
Odnajdą tam Państwo omówienia najważniejszych orzeczeń TSUE i ETPCz.
Zachęcamy również do współpracy z ISiAP.

****

Szanowni Państwo, informujemy, że wyniki z egzaminu, który odbył się w dniu 3 lutego 2020 r., są dostępne w USOS.
Prawo wglądu do egzaminu mogą Państwo zrealizować w następujących terminach:
– wersja A (egzamin o godz. 11:00)  – dyżur prof. Marcina Wiącka w dniu 18 lutego 2020 r., godz. 15:00, p. 2.03, Collegium Iuridicum III;
– wersja B (egzamin o godz. 12:30) – dyżur dr. Adama Ploszki w dniu 18 lutego 2020 r., godz. 9:00, p. 3.01, Collegium Iuridicum III
Zasady oceniania egzaminu dostępne są tutaj.
Osoby, które nie uzyskały z egzaminu oceny pozytywnej albo nie były na egzaminie obecne, zapraszamy na egzamin poprawkowy, który rozpocznie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10:30.
*****
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu “Prawa człowieka i obywatela” w roku akademickim 2019/2020. Zasady te dostępne są pod poniższym linkiem: ZASADY EGZAMINU_2020


*****
2019
Komunikat Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyników Olimpiady

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela w roku akademickim 2019/2020 uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. odbył się etap finałowy Olimpiady.
Po zaciętej, trwającej blisko półtorej godziny walce i zadaniu uczestnikom blisko 200 pytań, udało się wyłonić Laureatów Olimpiady. Miło mi poinformować, że zwycięzcą Olimpiady został Pan Jakub Biegański. Pozostałe cztery najwyższe lokaty, skutkujące uzyskaniem oceny celującej z egzaminu z przedmiotu Prawa Człowieka i Obywatela, uzyskali: Pan Oliver Zaniewski (II), Pan Wiktor Marcinkowski (III), Pan Tomasz Zawadzki (IV) i Pan Mateusz Tyszka (V). Jednocześnie informuję, że Komitet Organizacyjny najwyżej ocenił sporządzony w I etapie Olimpiady esej Pana Krzysztofa Andrulonisa, który również uzyskał tym samym ocenę celującą z egzaminu, a także prawo opracowania analizy jednej z ustaw w Monitorze Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Pozostali uczestnicy finałowego etapu uzyskali podwyższenie oceny końcowej z egzaminu o pół stopnia.
Dzięki uprzejmości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wszyscy laureaci Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela otrzymali możliwość odbycia miesięcznych praktyk studenckich.
W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i Uczestnikom etapu finałowego oraz życzę powodzenia w dalszych etapach działalności studenckiej i naukowej. Dziękuję jednocześnie za wysiłek włożony w przygotowanie Olimpiady pozostałym Współorganizatorom: Kołu Naukowemu – Studenckiemu Forum Praw Człowieka, Samorządowi Studentów WPiA UW oraz Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Specjalne podziękowania należą się również ponad stuosobowej publiczności, która podczas etapu finałowego wspierała uczestników.
Z poważaniem
dr Michał Szwast
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

*   *   *   *   *
Komunikat Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyników I etapu Olimpiady
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela w roku akademickim 2019/2020 uprzejmie informuję, że rozstrzygnięty został I etap Olimpiady, polegający na ocenie prac pisemnych nadesłanych przez studentów. Uczestnicy mieli za zadanie sporządzić pracę pisemną na jeden z trzech wybranych tematów:
1. Czy w dobie nowych technologii istnieje jeszcze prawo do prywatności i ochrony danych osobowych?
2. Efektywność ochrony prawa do życia w czystym środowisku naturalnym.
3. Alternatywy dla krajowych środków ochrony praw człowieka w dobie kryzysu praworządności. Czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka można uznać za skuteczne?
Prace pisemne nadesłało 53 studentów (dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku), a największą popularnością cieszył się temat dotyczący prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
Z uwagi na fakt, że poziom większości nadesłanych prac był bardzo wysoki, Komitet Organizacyjny postanowił zakwalifikować do udziału w II – ustnym – etapie Olimpiady 15 uczestników.
Z radością informuję, że do II etapu Olimpiady, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r., zakwalifikowani zostali (kolejność alfabetyczna):
1. Pan Krzysztof Andrulonis
2. Pan Jakub Biegański
3. Pani Małgorzata Biszczanik
4. Pani Katarzyna Dudek
5. Pani Kamila Falkowska
6. Pani Anna Gotowska
7. Pan Paweł Jochymczyk
8. Pani Jagoda Marcinkowska
9. Pan Wiktor Marcinkowski
10. Pan Michał Miękczyński
11. Pani Aleksandra Rebelińska
12. Pani Agata Starkowska
13. Pan Mateusz Tyszka
14. Pan Oliver Zaniewski
15. Pan Tomasz Zawadzki
Wszystkim uczestnikom I etapu Olimpiady uprzejmie dziękuję za udział w nim, a osobom zakwalifikowanym do etapu ustnego serdecznie gratuluję, życząc owocnych przygotowań i sukcesu w finale Olimpiady!
Informuję jednocześnie, że miejsce oraz godzina przeprowadzenia etapu ustnego podane zostaną w późniejszym terminie.
dr Michał Szwast
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
*   *   *   *   *
Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka WPiA UW, Samorząd Studentów WPiA UW oraz Fundacja Edukacji Parlamentarnej mają przyjemność zaprosić na drugą edycję Olimpiady z przedmiotu Prawa Człowieka i Obywatela.
Udział w Olimpiadzie wiąże się z niepowtarzalną szansą:
– zdobycia miesięcznych praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
– opracowania analizy jednej z ustaw w Monitorze Fundacji Edukacji Parlamentarnej oraz
– wygrania innych nagród.
Wysyłając swoje zgłoszenie studenci i studentki zyskują także możliwość znaczącego uproszczenia zimowej sesji egzaminacyjnej. Laureaci pięciu pierwszych miejsc, a także autor(ka) pracy pisemnej najwyżej ocenionej przez Komitet Organizacyjny, otrzymają ocenę celującą z przedmiotu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu egzaminacyjnego!
Ponadto organizatorzy gwarantują prawo do podwyższenia o pół stopnia końcowej oceny z egzaminu dla osób uczestniczących w drugim etapie Olimpiady.
Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać pracę pisemną na adres e-mail: sfpc.uw.wpia@gmail.com, wybierając uprzednio jeden z trzech tematów:
1. Czy w dobie nowych technologii istnieje jeszcze prawo do prywatności i ochrony danych osobowych?
2. Efektywność ochrony prawa do życia w czystym środowisku naturalnym.
3. Alternatywy dla krajowych środków ochrony praw człowieka w dobie kryzysu praworządności. Czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka można uznać za skuteczne?
Jednocześnie zastrzegamy, że do wzięciu udziału w Olimpiadzie uprawnione są wyłącznie osoby mające status studenta naszego Wydziału, które w bieżącym roku akademickim uczęszczają na kurs z przedmiotu Prawa Człowieka i Obywatela. Szczegóły dotyczące formy tekstu, a także sposobu zgłoszenia pracy do konkursu zostały zawarte odpowiednio w § 2 i § 1 Regulaminu Olimpiady.
Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2019 r.
O wynikach I etapu oraz szczegółach dalszego przebiegu Olimpiady uczestnicy i uczestniczki zostaną powiadomieni drogą mailową.
REGULAMIN OLIMPIADY
Informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. w księgarniach będzie dostępneuzupełnione, drugie wydanie podręcznika “Prawa człowieka” autorstwa W. Brzozowskiego, A. Krzywonia i M. Wiącka.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu “Prawa człowieka i obywatela” w roku akademickim 2018/2019. Zasady te dostępne są: tutaj
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela z dnia 9 stycznia 2019 r.

W najbliższą środę – 9 stycznia o g. 15:00 w sali A2 w Collegium Iuridicum II odbędzie się II, finałowy etap organizowanej przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka “Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela”. Będzie to etap ustny, w którym udział weźmie 15 studentów, którzy nadesłali najlepsze prace pisemne. Formuła oparta jest o zasady teleturnieju “1 z 10. Pięciu najlepszych studentów zostanie zwolnionych z konieczności przystępowania do egzaminu i uzyska z niego ocenę celującą. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, zwłaszcza studentów I roku!
2018
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela z dnia 22 grudnia 2018 r. dotyczącym wyników I etapu Olimpiady Praw Człowieka i Obywatela, a także Postanowieniem dotyczącym zmiany regulaminu Olimpiady.

Serdecznie zapraszamy na doroczny wykład imienia dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który w tym roku wygłosi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, a który poświęcony będzie prawom człowieka w praktyce adwokackiej. Szczegóły: tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu “Prawa człowieka i obywatela”. Zasady te dostępne są: tutaj.
2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z przejściem Pana Prof. Mirosława Wyrzykowskiego na emeryturę nowym kierownikiem Zakład Praw Człowieka WPiA UW został Pan dr hab. Marcin Wiącek! Bardzo serdecznie gratulujemy!
Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko adiunkta w Zakład Praw Człowieka WPiA UW. W jego wyniku do grona pracowników naszego Zakładu dołączył Pan dr Adam Ploszka. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

2016
Z radością informujemy, że mgr Adam Ploszka, uzyskał grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego pt. “Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna“.
Uprzejmie informujemy, że pod redakcją dra Adama Bodnara i mgra Adama Ploszka ukazała się publikacja “Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu“, stanowiąca podsumowanie dorocznej konferencji Zakładu Praw Człowieka. Zachęcamy do zakupu.
2015
Serdecznie polecamy Państwa uwadze studia podyplomowe: “Instytucje globalne i edukacja międzykulturowa“, organizowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Zajęcia prowadzić będą m.in. pracownicy Zakładu Praw Człowieka – dr Adam Bodnar i mgr Adam Ploszka.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dr Adama Bodnara i mgra Adama Ploszka pt. “O potrzebie wdrożenia wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka”
Zachęcamy do lektury opracowania autorstwa dr Adama Bodnara i mgr Adama Ploszka pt. Poland and international control mechanisms for the enforcement of economic, social and cultural rights, children’s rights and rights of persons with disabilities.
Polecamy Państwa uwadze artykuł dr Adama Bodnara pt.: “Poland: trust no one but the law” opublikowany na łamach portalu openDemocracy.net
Serdecznie zapraszamy na Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondatiewej-Bryzik pt. “Prawo do śmierci i etyka umierania”. Wykład wygłosi profesor Zbigniew Szawarski. Pobierz zaproszenie
Zachęcamy do lektury wywiadu Johna Feffera z dr. Adamem Bodnarem pt. Human Rights in Poland.
2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie “Biznes a prawa człowieka”, który prowadzony będzie w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Szczegóły: tutaj
Pracownia Badania Dorobku Prawnego Rady Europy, Zakład Praw Człowieka, Klinika Prawa WPiA UW wraz z Biurem Rady Europy w Warszawie, zapraszają na debatę panelową “Kamienie Milowe Integracji Europejskiej”. Debata odbędzie się 14 maja 2014 w godzinach 17:30-19:30. Miejscem debaty będzie sala audytoryjna Auli Starego BUWu mieszcząca się przy ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.
The Association of Human Rights Institutes (AHRI) calls for the submission of proposals for papers to be presented at the AHRI Human Rights Conference to be held in Copenhagen on 29-30 September 2014.
W najnowszym Przeglądzie Prawa Handlowego (nr 4/2014) ukazał się artykuł dra Adama Bodnara i mgra Adama Ploszka pt. “CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki”. Serdecznie zachęcamy do lektury!
2013
Polecamy Państwa uwadze artykuł dra Adama Bodnara i mgra Adama Ploszka pt. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na postępowanie polubowne (arbitraż)
Zachęcamy do lektury artykułu mgr Adama Ploszka, pt. Koniec strasburskiego mechanizmu skargi międzypaństwowej? opublikowanego w czasopiśmie Studia Europejskie nr 2/2013.
W czasopiśmie Państwo i Prawo nr 10/2013 ukazał się artykuł autorstwa mgr Adama Ploszka pt.: Nowa opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachęcamy do lektury!
Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem dr Adama Bodnara nagranym w ramach programu REACT realizowanego przez agencję Ogilvy dla Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem wystąpienia była ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, a także próba zrekapitulowania na użytek tego wystąpienia działań podejmowanych na forum UE, których celem jest przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Z wystąpieniem można zapoznać się: tutaj
Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant – Pan mgr Krzysztof Smiszek 22 listopada weźmie udział w prestiżowej konferencji pt. Sexual Citizenship and Human Rights: What Can the US Learn from the EU and European Law? Panu Krzysztofowi gratulujemy, a wszystkich mogących wziąć udział w konferencji zachęcamy do uczestnictwa.
Zapraszamy serdecznie na konferencję organizowaną przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego oraz Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW pt. “Zmiana europejskiego paradygmatu prawa“, która odbędzie się 8 listopada 2013 r. o godzinie 10.00, w Collegium Iuridicum II, s. A3.
Zapraszamy serdecznie na konferencję organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wspólnie z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW i JUSTICIA European Rights Network pt. „Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego”. Konferencja odbędzie się 31 października 2013 r. (czwartek), w godz. 9.00-15.45 w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie z Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, pt. “20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość“, która odbędzie się 23.10.2013 r.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. “Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?”. Zawiera ona pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana przez Zakład Praw Człowieka wspólnie z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Polecamy Państwa uwadze artykuł dr Adama Bodnara napisany wraz z mgr Irminą Pacho pt. “Targeted Killings (Drone Strikes) and the European Convention on Human Rights”
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z dr Adamem Bodnarem na temat amerykańskiego sygnalisty Edwarda Snowdena. Z nagraniem można zapoznać się: tutaj
Na przełomie czerwca i lipca dr Adam Bodnar przebywał na stypendium Marschall Memorial Fellowship. Zachęcamy do zapoznania się z powstałymi w związku z tym artykułami: 1) We Need Pragmatism Over Symbolism, from Cleveland to Poland 2) To jeszcze nie koniec tej historii 3) Szwajcarski ser ochrony prywatności
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii “Otwarta Rzeczpospolita” opublikowana została ekspertyza autorstwa dr. Adama Bodnara pt. Organizacje skrajne w orzecznictwie sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachęcamy do lektury.
Dr Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka został członkiem rady programowej Fundacji ClientEarth. Fundacja ClientEarth to organizacja pozarządowa, założona w Wielkiej Brytanii w 2006 r. Zajmuje się działaniami na rzecz ochrony środowiska przy wykorzystaniu instrumentów prawnych, w tym m.in. litygacji strategicznej. ClientEarth posiada obecnie biura w Londynie, Brukseli oraz w Warszawie. Wielokrotnie zasłynęła swoją skutecznością w zakresie np. wymagania od przedsiębiorców przestrzegania przepisów prawa dotyczących dopuszczalnych norm emisji. Spośród polskich ekspertów w skład rady programowej wchodzą także dr Ewa Gmurzyńska oraz prof. Maria Koenig-Witkowska. Szczegółowe informacje na temat organizacji znajdują się na stronie www.clientearth.org
Serdecznie zachęcamy, aby zapoznać się z tekstem Prof. dr hab. Mirosława  Wyrzykowskiego Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art 18 Konstytucji RP
2012
Do kierownika ZPC – prof. Mirosława Wyrzykowskiego wpłynęło ostatnio pismo od kierownika Kancelarii Prezydenta Łotwy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: tutaj
Na mocy zarządzenia Rektora UW dr Adam Bodnar został powołany w skład Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Akt powołania
Dnia 6 listopada 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z prof. Ireneuszem C. Kamińskim z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zatytułowane „Rosja vs. Europejski Trybunał Praw Człowieka”. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka działające pod opieką merytoryczną dr Adama Bodnara. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez dr. Adama Bodnara w związku z VII doroczną konferencją Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Link do nagrania: tutaj
9 listopada 2012 r. w sali 316 BUW odbędzie się seminarium pt. “Prawa człowieka – od Aktu Końcowego w Helsinkach do Karty Praw Podstawowych UE” organizowane przez Fundację Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Pracownię Badania Dorobku Prawnego Rady Europy WPiA UW.  Inspiracją dla zorganizowania seminarium jest książka “Adam Daniel Rotfeld. W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim” wydana w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Agora. Więcej informacji: tutaj.
Materiały z konferencji Zakładu Praw Człowieka pt.: “Kim jesteś, obywatelu?”,  która odbyła się  dla uczczenia 80-ej rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego dn. 26 kwietnia 2007 r. dostępne w wersji pdf.
W Collegium Polonicum w Słubicach, w dniach 1-2 marca 2012 r., odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce praw podstawowych pt.: “Od państwa narodowego do globalizacji”. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu badawczego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Organizatorami wydarzenia była Katedra Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. sprawozdanie
Zachęcamy również do lektury artykułu dr. Adama Bodnara „Liczy się tu i teraz”, który ukazał się w Przekroju z 30.01.2012. Artykuł stanowi komentarz do polityki w sferze praw człowieka najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej.
W najnowszym numerze czasopisma Res Publica Nowa (nr 206 zatytułowany: Tyrania Opinii) ukazał się artykuł Pana dr. Adam Bodnara Koniec mitu tradycyjnej legitymizacji władzy. Jest to recenzja książki Pierre’a Rosenvallona. Zachęcamy do lektury!
2011
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk zapraszają na seminarium pt.: “Gdy ciężka ręka krzyż zawiesza, gdy ciężka ręka krzyż zdejmuje Wyroki Izby oraz Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom oraz ich konsekwencje dla systemu Konwencji oraz polskiego porządku konstytucyjnego”. Seminarium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), w sali A2, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa, w godz. 16.00 – 19.30.
Wystąpienie dra A. Bodnara do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi na temat Karty Praw Podstawowych UE w artykule opublikowanym w dniu 19 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej pt.: “Plan Premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności”.

Zaproszenie na VI. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na VI. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Konferencja pt. “Prawa ponad granicami – granice praw” odbędzie się 8 czerwca 2010 r. (środa) w godz. 9.30 – 18.00 w sali A2, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa, Prawa ponad granicami – zaproszenie
Adam Bodnar & Dorota Pudzianowska, “The Alleged Existence of Secret CIA Facilities on Polish Territory. In Search of Truth and Accountability”
Komisja Europejska opublikowała raport: “Report on the existing legal framework for human rights and the environment applicable to European Union companies operating outside the EU”. Dokument ten został przygotowany przez grono ekspertów, w skład których wchodził m.in. dr Adam Bodnar. Kierownictwo nad całym przedsięwzięciem sprawował Uniwersytet w Edynburgu. Dokument ten stanowi rozwinięcie działań podjętych na forum ONZ za sprawą Profesora John Ruggie, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

Ukazała się księga z okazji XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego – „Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja”. Księga jest efektem konferencji, która odbyła się 10 czerwca 2010 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Publikacja zawiera m.in.  „Opinie przyjaciela sądu (amicus curiae) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w praktyce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka” (A. Bodnar, B. Grabowska, P. Osik) oraz “Dziesięć lekcji” (M. Wyrzykowski).

Właśnie ukazał się najnowszy, jubileuszowy numer Europejskiego Przeglądu Sądowego (nr 10/2010). Można w nim przeczytać m.in. glosę Adama Bodnara do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom. Sprawa ta może mieć znaczenie także dla polskiego prawa. Zawarte w art. 62 ust. 2 Konstytucji RP pozbawienie osób ubezwłasnowolnionych praw wyborczych może być sprzeczne z Konwencją.
W poniedziałek 29 listopada 2010 r. odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja ”Prawne granice wolności sumienia i wyznania”, organizowana wspólnie przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Fundację “Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie” oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW. (ZaproszenieProgram konferencji).
Zapraszamy na wykład  prof. Lech Garlickiego pt.: ”Wiem, ale nie powiem – ochrona dziennikarskich źródeł informacji w orzecznictwie ETPCz”.
27 października 2010 r. godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, sala A2.
Wykład jest współorganizowany przez ZPC i Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce.
Publikacja “Prawo w sieci – korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa.”
Adam Bodnar w raporcie Instytutu Spraw Publicznych pt. Do pobrania: Raport “Democracy in Poland 1989-2009. Challenges for the future.”
Ukazał się tom zawierający materiały przedstawione na dorocznej konferencji ZPC z 2008 r. pt.  “Rozumność rozumowań prawniczych“, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2010.
Ukazała się publikacja z seminarium współorganizowanego przez ZPC WPiA UW: “Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce“, Anna Śledzińska-Simon (red.), : Wolters Kluwer Polska 2010.
Ukazał się tom pokonferencyjny “Precedens w polskim porządku prawnym”, Anna Śledzińska-Simon & Mirosław Wyrzykowski (red.), Warszawa 2010.
Piotr Korzec o teorii języka w wypowiedziach sądów na temat ochrony  tzw. wypowiedzi ocennych na gruncie EKPCz, « Droit et parole »  Ethique, science et droit, Paris, 1 Lipca 2010 r.
Judicial Independence 20 years After Democratic Transformation conference organized 1 July 2010 by the Center for Human Rights and the THEMIS Association of Judges (invitation).
The Deficits of the Polish Standard of Human Rights Protection Center for Human Rights annual conference 2010, 29 June 2010
Ukazał się tom zawierający artykuł ‘Poland: EU Driven Democracy?’ autorstwa Adama Bodnar [in:] Democratization and the European Union. Comparing Central and Eastern European Post-Communist Countries, Leonardo Morlino, Wojciech Sadurski (eds.), Routledge 2010.
Does TV Corrupt Democracy? lecture by Dr. Marek Kochan and discussion panel, 10 June 2010, Center for Human Rights and Helsinki Foundation for Human Rights Media Freedom Observatory
Renata Bicz & Robert Sierzputowski are the authors of Master Theses supervised by Mirosław Wyrzykowski rewarded with 3rd prize at the ‘Territorial Self-Government’[Samorząd Terytorialny] academic writing competition.
Adam Bodnar at the EU Accession to the ECHR seminar organized by the Center for Human Rights and the Information Office of the Council of Europe, Warsaw, 1 June 2010.
European Integration: enhanced protection or a threat to individual freedom and liberty?Prof. Christophe Hillion (University of Leyden), Prof. Franz Mayer (Universität von Bielefeld), & Prof. Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski) will moderate the 9th student research seminar in European Constitutionalism 10-12 May 2010.

Piotr Korzec on privacy at the Les techniques ou technologies nouvelles et les droits ou principes fondamentaux conference in Limoges & Poitiers, France, 20-23 April 2010
Publication by Adam Bodnar in Democratization and the European Union Comparing Central and Eastern European Post-Communist Countries
Piotr Korzec on data retention at the Civil Rights Congress (28 March 2010).
Adam Bodnar & Mirosław Wyrzykowski at the Polish Academy of Sciences conference on Implementation of International Court Decision in the Polish Legal Order 6 March 2010.
Publication by Prof. M. Wyrzykowski in The Institutes of Constitutional Law in the Times of European Integration
Publication by Adam Bodnar in The Prospects of the Adminisitration of Justice
Publication by Adam Bodnar in Parental Power and Seeing the Child
Publication by Adam Bodnar & Mirosaw Wyrzykowski in Fundamental Rights Protection in the European Union [ToC]
2009
International War on Terror and Human Rights conference coorganized with the Helsinki Fundation for Human Rights on 14 December 2009
Publication by M. Wyrzykowski, Sexual Orientation and Identity — Sociological and Legal Aspects.
Do the stars of show business have the right to privacy? Observatory of media freedom in Poland lecture by Maciej Lach, Esq. commented invited experts and guests. Lecture organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights, 5 March 2009
“Internet blogs” by prof. Wojciech Sadurski, Lecture organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights, 28 April 2009
Transgender Law. Solutions model, the situation in Poland, the need for change, Lecture organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights, 28 May 2009
The Importance of the European Convention on Human Rights for Polish courts and lawyers conference organized by the National Council of Legal Advisers, Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights & Council of Europe Information Office, 25 June 2009
Why do we need press law? Lecture by Prof. Jacek Sobczak and commented by invited experts was organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights, 14 October 2009
If not Strasbourg, then what? The Role of the Human Rights Committee for human rights in Poland, A discussion of the Book Komitet Praw Człowieka [UN Human Rights Committee. A case-law digest] with the authors Prof. Romana Wieruszewskiego, Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej Roman Wieruszewskiego, Catherine Sękowski-Kozlowska and Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias ONZ,  27 October 2009
Why do we need press law? Lecture by Stefan Bratkowski organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and the Center for Human Rights, 27 October 2009
Hate speech vs. Freedom of Expression – legal and social aspects, Polish Academy of Sciences Institute of Legal Studies Poznań Human Rights Center and Center Department of Human Rights, 30 November 2009
2008
Piotr Korzec at La sécurité intérieure en Europe : entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ? conference, Limoges, France, November 2008.
Prof. Wyrzykowski with Much ado about nothing: If the Polish side of the Polish-British Protocol No. 7 cannot be understood, it can be at least explained in Sofia at „Ceci n’est pas une constitution“ Constitutionalisation without a constitution?, Sofia, 17-19 kwietnia 2008, European Constitutional Law Network Conference
HIV / AIDS and human rights – contemporary problems and challenges conference organized by the Center for Human Rights and other organizations – Adam Bodnar and Anna Sledzinska Standards of treatment of persons with HIV / AIDS in the light of European Court of Human Rights in Strasbourg , Warsaw, 28 November 2008
Sexual orientation and gender identity – the problems and challenges — a conference organized by the Poznan Human Rights Institute of Legal Studies, the Center for Human Rights the Section of the International Association of Legal Sciences (IALS) – with Adam Bodnar on The situation of homosexuals in law and administrative practice, Poznan, 27 October 2008
Prof. Wyrzykowski with Judicial review under pressure – between politics and constitution. What kind of constitutional values are at stake? at XI International Forum on Judicial Review Constitutional Values in Theory and Judicial Practice, Moskwa, 20-21 czerwca 2008 r., Institute of Law and Public Policy
2007
15 June 2007, The Center fro Human Rights will received Dr. Ireneusza Kondak, member of staff on the Chancellary of the European Court of Human Rights with the paper: Where Does the Freedom of Expression End? Some Reflections against the Backdrop of Article 10 of the European Court of Human Rights. See the Poster.
14 June 2007 Dr. Piotr Radziewicz was hosted by the Center For Human Rights with his presentation Legal Effects of the Constitutional Trubunal Judgement of 11 May 2007 Concerning the Act on Lustration.
Meterials.