Przeszłość wobec przyszłości (2009)

The Past against the Future, spectators

IV doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW „Przeszłość wobec przyszłości”. Warszawa, 16 stycznia 2009.
Panel I, Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

  • Prawda i wolność słowa, prof. Wojciech Sadurski, European University Institute we Florencji
  • Granice wolności słowa – przesłanki penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego”, Aleksandra Gliszczyńska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN
  • Granice wolności słowa – pomawianie narodu o popełnienie zbrodni, dr Ireneusz C. Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Panel 2, Moderator: Janina Paradowska, Polityka

  • Funkcje archiwum, prof. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dostęp do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej – konflikt dóbr chronionych konstytucyjnie, prof. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Trybunał Konstytucyjny
  • Prawda – prawda archiwalna – prawda sądowa, adw. Czesław Jaworski, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Podsumowanie, Halina Bortnowska, Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Prof. Wiktor Osiatyński, głos w dyskusji


Invitation