Kim jesteś, obywatelu? (2007)

Konferencja pt. „Kim jesteś obywatelu?”, zorganizowana w celu uczczenia 80-tych urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego odbyła się dnia 26 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim.  Konferencja zorganizowana została przez prof. Mirosława Wyrzykowskiego – kierownika Zakładu Praw Człowieka WPiA, przy czynnym współudziale Adama Bodnara, Jacka Kowalewskiego oraz Michała Ziółkowskiego.

Referaty wygłoszone w czasie konferencji dotyczyły konferencji „Więzi” nt. praw człowieka, którą w 1977 r. zorganizował Premier Tadeusz Mazowiecki (prof. Andrzej Friszke), relacji pomiędzy funkcjonowaniem władzy wykonawczej a ochroną praw człowieka (prof. Jerzy Ciemniewski), międzynarodowoprawnego i konstytucyjnego statusu obywatela (prof. Roman Wieruszewski) oraz próby odpowiedzi na pytanie kim jest (lub kim powinien być) współczesny obywatel RP (dr Aleksander Hall).

Premier T. Mazowiecki podsumowując konferencję zaznaczył, że obywatele powinni kierować się raczej pytaniem „Jaka Polska?”, a więc myśleć w kategoriach „jak iść do przodu”, niż „czyja Polska?”, co zakłada wykluczenie niektórych grup społecznych lub politycznych oraz podział społeczeństwa na różne kategorie.

Zaproszenie
Poster
Zdjęcia
Tom pokonferencyjny Kim jestes obywatelu (PDF)