Dr hab. Adam Krzywoń

Adam Krzywoń – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2007 r.). W latach 2005–2006 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. W latach 2007–2010 doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (temat rozprawy „Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji RP”). W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Podstawą jego nadania była monografia „Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych”. W latach 2010–2018 był członkiem i sekretarzem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Pełnił również funkcję sekretarza naukowego kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”.

Kontakt: adam.krzywon@gmail.com