Komunikat w sprawie zmiany zasad zaliczenia wykładu „Prawa człowieka i obywatela”

Komunikat w sprawie zmiany zasad zaliczenia wykładu „Prawa człowieka i obywatela”

Szanowni Państwo, Studenci i Studentki I roku prawa na WPiA UW!

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kierownika Zakładu –  Pana Prof. Marcina Wiącka – drobnej zmianie (na korzyść) uległy zasady zaliczeni przedmiotu Prawa Człowieka i Obywatela. Obok standardowej premii za regularnie uczęszczanie na zajęcia będzie można uzyskać dodatkową premię podnoszącą ocenę z egzaminu o kolejne 0,5. Tę premię będzie można uzyskać za aktywny udział w wykładzie. Szczegóły (i warunki) poznacie Państwo na zajęciach organizacyjnych już w przyszłym tygodniu!