Publikacja mgra Macieja Grześkowiaka w prestiżowym Refugee Survey Quarterly

Publikacja mgra Macieja Grześkowiaka w prestiżowym Refugee Survey Quarterly

Z radością informujemy, że na łamach prestiżowego czasopisma Refugee Survey Quarterly, wydawanego przez Oxford University Press, ukazał się artykuł doktoranta Zakładu Praw Człowieka – mgra Macieja Grześkowiaka. Artykuł dotyczy roli Komisji Europejskiej w kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej i jest oparty m.in. o doświadczenia autora w pracy w rejonie przygranicznym a także o analizę treści i praktyki stosowania odpowiednich regulacji prawnych stosowanych podczas kryzysu. Z artykułem można zapoznać się tu: link