Informacje dot. zajęć w ramach bloku „Prawa człowieka w praktyce prawnika”

Informacje dot. zajęć w ramach bloku „Prawa człowieka w praktyce prawnika”

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zajęć w ramach bloku specjalizacyjnego „Prawa człowieka w praktyce prawnika” prowadzonych przez prof. Wojciecha Brzozowskiego pragniemy wyjaśnić, że zajęcia z przedmiotu Church and State in Europe będą prowadzone, podobnie jak w bieżącym roku akademickim, na platformie COME (kampus.come.uw.edu.pl). Przyjęta forma zapewnia maksymalną elastyczność z punktu widzenia słuchaczy – zajęcia będą się odbywać w formie asynchronicznej, tzn. zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie i rozwiązanie zadań będzie możliwe w dowolnym momencie przez tydzień od daty i godziny ich udostępnienia. Podany w USOS-ie termin prowadzenia zajęć trzeba było wprowadzić ze względów technicznych, ale nikt nie będzie zmuszony do realizowania kursu w tym konkretnym terminie. Nie będzie też limitowana liczba wejść na platformę ani czas poświęcony przez daną osobę na przyswojenie materiału. Do zaliczenia przedmiotu na ocenę dostateczną wystarczające będzie rozwiązanie co tydzień testu zamkniętego (quizu), składającego się z kilku pytań. Do każdego testu będzie można podchodzić w dowolnym momencie tygodnia, bez limitowania czasu na odpowiedź oraz w razie potrzeby wielokrotnie, aż do uzyskania wyniku pozytywnego. Osoby pragnące uzyskać ocenę wyższą będą ponadto proszone o udzielenie krótkich (ok. 100–200 słów) odpowiedzi na 2–4 pytania otwarte dotyczące materiałów udostępnianych w ramach danego tematu. W razie dalszych pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z prof. Wojciechem Brzozowskim (w.brzozowski@wpia.uw.edu.pl).