III edycja Olimpiady z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”

III edycja Olimpiady z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”

Szanowni Państwo! Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka oraz Komisja Dydaktyczna SS WPiA UW Samorząd Studentów WPiA UW mają przyjemność zaprosić na trzecią edycję Olimpiady z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”! Udział w Olimpiadzie wiąże się z: – odbyciem miesięcznych praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dla zwycięzcy Olimpiady, laureata drugiego miejsca i autora najlepszego eseju; – prawem zwolnienia z egzaminu z przedmiotu Prawa Człowieka i Obywatela w roku akademickim 2020/21 poprzez otrzymanie oceny celującej (5!) dla zwycięzcy Olimpiady, laureata drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca i autora (autorki) najlepszego eseju oraz – wygrania innych ciekawych nagród.   Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać pracę pisemną na adres e-mail: sfpc.uw.wpia@gmail.com, wybierając uprzednio jeden z trzech tematów: 1. Prawo do ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19 2. Zjawisko handlu ludźmi – czy międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka można uznać za skuteczne? 3. Czym w praktyce jest efekt mrożący? Jednocześnie zastrzegamy, że do wzięcia udziału w Olimpiadzie uprawnione są wyłącznie osoby mające status studenta Wydziału Prawa i Administracji UW, które w bieżącym roku akademickim uczęszczają na kurs z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”. Na potrzeby Olimpiady za studentów Wydziału uważa się również studentów Kolegium MISH realizujących powyższy kurs. Szczegóły dotyczące formy tekstu, a także sposobu zgłoszenia pracy do Olimpiady zostały zawarte odpowiednio w § 2 i § 1 Regulaminu Olimpiady.   Termin nadsyłania prac upływa w środę, 18 listopada 2020 r. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę!   Zapraszamy także na stronę internetową Koła Naukowego Studenckie Forum Praw Człowieka, gdzie przedstawione są dodatkowe informacje dotyczące formy Olimpiady: https://knsfpc.wordpress.com/olimpiada-z-praw-czlowieka…/ Równolegle z drogą mailową, na stronie internetowej przedstawione będą także wyniku I etapu i szczegóły dalszego przebiegu Olimpiady! Regulamin Olimpiady z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”: https://drive.google.com/…/1-TXVBhu8zt0Et81AxZF…/view… Serdecznie zapraszamy do udziału! Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/392003865271410